Äktenskapsförord
 • Person 1
  0
 • Förnamn*fullständigt, tilltalsnamn först
  1
 • Efternamn*ert efternamn
  2
 • Personnummer*bara siffror
  3
 • Adress*er gatuadress
  4
 • Postnummer*bara siffror
  5
 • Ort*postort
  6
 • Delstat/annat*ev delstat eller liknande
  7
 • Land*ert land
  8
 • Telefonnummer*inkl riktnummer
  9
 • Epost*en giltig epost
  10
 • Person 2
  11
 • Förnamn*fullständigt, tilltalsnamn först
  12
 • Efternamn*ert efternamn
  13
 • Personnummer*bara siffror
  14
 • Adress*er gatuadress
  15
 • Postnummer*bara siffror
  16
 • Ort*postort
  17
 • Delstat/annat*ev delstat eller liknande
  18
 • Land*ert land
  19
 • Telefonnummer*inkl riktnummer
  20
 • Epost*en giltig epost
  21
 • Övriga uppgifter
  22
 • Är Ni redan gifta, och i så fall, när gifte Ni er?*
  23
 • Om Ni inte är gifta än, vilket datum äger vigseln rum?*
  24
 • Skall all egendom vara enskild?*
  25
 • Vilken egendom skall annars vara enskild? Ange även vems egendomen är.*
  26
 • Skall även avkastningen därav vara enskild?*
  27
 • Ange till vilken postadress avtalet skall skickas.*
  28
 • Övriga upplysningar*
  29
 • Om Ni har en erbjudande- eller säkerhetskod, vänligen fyll i den här.*
  30
 • 31