Beställ testamente här
 • Testator (ni själv)
  0
 • Förnamn*fullständigt, tilltalsnamn först
  1
 • Efternamn*ert efternamn
  2
 • Personnummer*bara siffror
  3
 • Adress*er gatuadress
  4
 • Postnummer*bara siffror
  5
 • Ort*postort
  6
 • Delstat/annat*ev delstat eller liknande
  7
 • Land*ert land
  8
 • Telefonnummer*inkl riktnummer
  9
 • Epost*en giltig epost
  10
 • Make / Maka / Sambo
  11
 • Förnamn*fullständigt, tilltalsnamn först
  12
 • Efternamn*ert efternamn
  13
 • Personnummer*bara siffror
  14
 • Adress*er gatuadress
  15
 • Postnummer*bara siffror
  16
 • Ort*postort
  17
 • Delstat/annat*ev delstat eller liknande
  18
 • Land*ert land
  19
 • Telefonnummer*inkl riktnummer
  20
 • Epost*en giltig epost
  21
 • Övriga uppgifter
  22
 • Är Ni gift, sambo eller ensamstående*
  23
 • Om ni är gift eller sambo*Om Ni är gift eller sambo, önskas då ett inbördes testamente, dvs. önskar Ni ärva varandra?
  Ja
  Nej
  24
 • Har Ni särkullbarn*(barn som är Ert/Egna, men inte Er makes/makas/sambos)? Ange i så fall namn och personnummer.
  25
 • Har i förekommande fall maken/makan/sambon särkullbarn?*Ange i så fall namn och personnummer.
  26
 • Om Ni är gift eller sambo, har Ni då gemensamma barn?*Ange i så fall namn och personnummer.
  27
 • Om Ni är gift eller sambo, planerar Ni då att skaffa gemensamma barn?*
  Ja
  Nej
  Vet ej ännu
  28
 • Skall arvet vara enskild egendom?*
  Ja
  Nej
  29
 • Skall i så fall även avkastningen vara enskild?*
  Ja
  Nej
  30
 • Önskas testamentsexekutor?*person som förvaltar och skiftar dödsbon enligt testatorns testamente
  Ja
  Nej
  31
 • Övriga upplysningar*Fördelningen av arvet samt övriga upplysningar. Om Ni är gift eller sambo skall Ni även ange vem som efter bådas frånfälle skall ha det då återstående arvet efter den först avlidne.
  33
 • Om Ni har en erbjudande- eller säkerhetskod, vänligen fyll i den här.*
  34
 • 35